สมาชิก TO BE NUMBER ONE


จำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 รายจำนวน

0


เหตุผลที่เข้าร่วมชมรม
ต้องการเข้ารับการบำบัด"ใครติดยา ยกมือขึ้น" 1
ต้องการร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1
สูบบุหรี่
0
สูบ
1
ไม่สูบ
1
เคยสูบ(แต่เลิกแล้ว)
ดื่มแอลกอฮอล์
0
ดื่ม
2
ไม่ดื่ม
0
เคยดื่ม(แต่เลิกแล้ว)

TO BE NUMBER ONE TAK
© งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก