วิสัยทัศน์


"เด็กและเยาวชนจังหวัดตาก เก่ง ดี มีสุข                                                                                         ด้วยการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด"

↑ TOP