จิตอาสา TO BE NUMBER ONE TAK


อ่าน 349

จิตอาสา TO BE NUMBER ONE TAK

รายละเอียด : รวมพล คนตาก จิตอาสา TO BE NUMBER ONE เนื่องในวันจักรี วันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี10 เม.ย. 2561 por por

↑ TOP