โครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561


อ่าน 567

โครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561

รายละเอียด : 27 มกราคม 2561 โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดโครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าประกวด จำนวน 109 คน มีผู้ชาย 47 คน หญิง 62 คน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ คัดเลือกชาย 4 หญิง 430 ม.ค. 2561 por por

↑ TOP