อ่าน : 206 22 มี.ค. 2562 13:15:21

โดย : por por
:: เรื่อง ขอเรียนเชิญชาวจังหวัดตากร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจ ให้กับตัวแทนแข่งขันนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ON

ตัวแทนจังหวัดตาก

                   1. ประเภทจังหวัดตาก นำทีมโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 

                   2. ประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านแม่กลองใหม่ อำเภออุ้มผาง, ชุมชนบ้านแม่กึ้ดหลวง อำเภอแม่สอด

                   3. ประเภทสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนแม่ระมาดน้อย อำเภอแม่ระมาด, โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง

                   4. ประเภทสถานประกอบการ ได้แก่ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด อำเภอแม่สอด

                   5. ประเภทคุมประพฤติ ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด อำเภอแม่สอด

                   5. ประเภททัณฑสถาน ได้แก่ เรือนจำกลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก


เรื่องน่าสนใจ


จังหวัดตาก แสดงจุดยืนในการประกาศสงครามกับยาเสพติด

ขอเชิญร่วมเชียร์และให้กำลังใจTO BE NUMBER ONE โรงเรียนสรรพวิทยาคม

คำประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก

ประกาศเจตนารมณ์

ขอเรียนเชิญชาวจังหวัดตากร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจ ให้กับตัวแทนแข่งขันนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ON

ล่าสุด


ขอเรียนเชิญชาวจังหวัดตากร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจ ให้กับตัวแทนแข่งขันนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ON

จังหวัดตาก แสดงจุดยืนในการประกาศสงครามกับยาเสพติด

คำประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ประกาศเจตนารมณ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก

ขอเชิญร่วมเชียร์และให้กำลังใจTO BE NUMBER ONE โรงเรียนสรรพวิทยาคม

↑ TOP