อ่าน : 481 31 ม.ค. 2561 16:55:49

โดย : por por
:: เรื่อง คำประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ เพราะเป็นโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สาเหตุอย่างแท้จริง ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกันดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องฯลฯ

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


จังหวัดตาก แสดงจุดยืนในการประกาศสงครามกับยาเสพติด

ขอเชิญร่วมเชียร์และให้กำลังใจTO BE NUMBER ONE โรงเรียนสรรพวิทยาคม

คำประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก

ประกาศเจตนารมณ์

ขอเรียนเชิญชาวจังหวัดตากร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจ ให้กับตัวแทนแข่งขันนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ON

ล่าสุด


ขอเรียนเชิญชาวจังหวัดตากร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจ ให้กับตัวแทนแข่งขันนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ON

จังหวัดตาก แสดงจุดยืนในการประกาศสงครามกับยาเสพติด

คำประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ประกาศเจตนารมณ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก

ขอเชิญร่วมเชียร์และให้กำลังใจTO BE NUMBER ONE โรงเรียนสรรพวิทยาคม

↑ TOP