อ่าน : 444 30 ม.ค. 2561 16:36:11

โดย : por por
:: เรื่อง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก


         วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยก่อนเริ่มการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
    การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก พร้อมกับอีก 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ยุติธรรมจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หอการค้าจังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก แรงงานจังหวัดตาก และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในจังหวัดให้ดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


จังหวัดตาก แสดงจุดยืนในการประกาศสงครามกับยาเสพติด

ขอเชิญร่วมเชียร์และให้กำลังใจTO BE NUMBER ONE โรงเรียนสรรพวิทยาคม

คำประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก

ประกาศเจตนารมณ์

ขอเรียนเชิญชาวจังหวัดตากร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจ ให้กับตัวแทนแข่งขันนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ON

ล่าสุด


ขอเรียนเชิญชาวจังหวัดตากร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจ ให้กับตัวแทนแข่งขันนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ON

จังหวัดตาก แสดงจุดยืนในการประกาศสงครามกับยาเสพติด

คำประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ประกาศเจตนารมณ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก

ขอเชิญร่วมเชียร์และให้กำลังใจTO BE NUMBER ONE โรงเรียนสรรพวิทยาคม

↑ TOP