ข่าวประชาสัมพันธ์


22 มี.ค. 2562 เวลา 13:15:21

ขอเรียนเชิญชาวจังหวัดตากร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจ ให้กับตัวแทนแข่งขันนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ON

7 มี.ค. 2561 เวลา 16:45:58

จังหวัดตาก แสดงจุดยืนในการประกาศสงครามกับยาเสพติด

31 ม.ค. 2561 เวลา 16:55:49

คำประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

31 ม.ค. 2561 เวลา 16:54:22

ประกาศเจตนารมณ์

30 ม.ค. 2561 เวลา 16:36:11

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก

23 ม.ค. 2561 เวลา 14:35:39

ขอเชิญร่วมเชียร์และให้กำลังใจTO BE NUMBER ONE โรงเรียนสรรพวิทยาคม

↑ TOP